Startuoja integruota informacinė sistema efektyvesniam miškų valdymui - IMŪVIS

Nuotraukoje: Vytautas Gliaudelis, Atea projektų vadovas ir Saulius Morkūnas, Generalinės miškų urėdijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas.

Šiandien miškai užima 33.3% Lietuvos teritorijos. Šalyje yra daugiau nei milijonas hektarų valstybinių miškų, kuriuos valdo miškų urėdijos o jais rūpinasi beveik 4 000 žmonių. Taip pat miškų urėdijos konsultuoja ir teikia paslaugas 248 000 privačių miškų savininkų, kurie valdo dar 824 tūkstančius hektarų miško. Tokiam dideliam ūkiui, darbuotojų bei klientų skaičiui suvaldyti bei efektyviai administruoti, modernios, gerai veikiančios ir centralizuotos sistemos yra būtinos.

Kompiuterizavimo procesas miškų urėdijose pradėtas nuo 1990 metų. Valstybinėms institucijoms kuriant ir keičiant miškų valdymo procesus palaipsniui viena po kitos buvo kuriamos ir informacinės sistemos šių procesų įgyvendinimui. Deja nebuvo laikomasi vieningos IT valdymo politikos – sistemos kurtos skirtingu architektūriniu pagrindu, tarpusavyje silpnai arba visai neintegruotos. To pasekoje dubliavosi informacijos vedimas, informaciją buvo sunku valdyti, kai kurios sistemos technologiškai paseno ir nebegali būti atnaujinamos. Sistemų IT infrastruktūra taip pat neatitiko šiuolaikinių reikalavimų saugumui – serveriai laikomi ir prižiūrimi skirtingose urėdijose, duomenys nebuvo dubliuojami, o kilus gedimams sistemų veikimo stabdymas buvo neišvengiamas.

Saulius Morkūnas, Generalinės miškų urėdijos Informacinių technologijų skyriaus vedėjas pasakoja, kad Generalinė miškų urėdija nuo 2007 metų puoselėjo idėją sukurti naują vieningą sistemą. Tačiau ilgą laiką užtruko finansavimo paieškos. Neatsiradus galimybės finansuoti sistemos kūrimo centralizuotai buvo nuspręsta reikiamą biudžetą sukaupti šiam projektui konsolidavus miškų urėdijų lėšas. Svarbaus vaidmens ėmėsi Šalčininkų miškų urėdija, kuri tapo jungtinės veiklos partneriu veikiančiu visų miškų urėdijų vardu, atsakinga už projekto vykdymą. 2014 metais įvyko konkursas ir buvo pasirašyta sutartis su Atea, pirmaujančia IT sprendimų diegėja Baltijos šalyse. Nuo tada projektas įgavo pagreitį, buvo iškelti ambicingi vykdymo terminai, prasidėjo intensyvus darbas grupėse. Kūrimo procesas įtraukė beveik 100 žmonių iš skirtingų miškų urėdijų ir paslaugų teikėjų. Sudarant atskiras darbo grupes buvo sprendžiami įvairūs sistemos funkcionalumo, atskirų modulių klausimai. Diskusijos ir derinimai grupėse užėmė didžiausią laiko dalį. Pasak Vytauto Gliaudelio, Atea projektų vadovo, tokiuose kompleksiškuose projektuose tai yra įprasta – taip užtikrinama, kad kuriant sistemą bus atsižvelgta į visų suinteresuotų pusių poreikius, bus rasti optimaliausi sprendimai ir bus prarasta mažiau resursų taisant klaidas ir darant pakeitimus. „Galutiniame rezultate klientas sutaupo ir savo laiko ir kainuojančių programavimo valandų”, sako p. Vytautas. Šiuo metu projektas pasiekė finišo tiesiąją ir liepos mėnesį startuos Integruotos miškų ūkio veiklos apskaitos informacinės sistemos (IMŪVIS) bandomoji eksploatacija visose miškų urėdijose.

IMŪVIS perima didelę dalį visų iki šiol veikiančių sistemų funkcijų. Visose miškų urėdijose suvienodinamos duomenų įvedimo metodikos ir formos, naudojama vieninga duomenų bazė, integruota su kitomis sistemomis. Tuo būdu duomenys paprasčiau naudojami analizei, atsiranda galimybės einamuoju laiku analizuoti duomenis, bei kurti ataskaitas iš visos Lietuvos miškų urėdijų. Tuo pačiu žymiai sumažėja sistemos priežiūros kaštai, paprasčiau vyksta darbuotojų apmokymai.

Atnaujinta ir sistemos veikimą užtikrinanti IT infrastruktūra. Sukurti du pilnai dubliuojantys vienas kitą, fiziškai nutolę duomenų centrai. Įvykus gedimui pagrindiniame duomenų centre, tuo pačiu metu jo rolę perims rezervinis, todėl duomenys nebus prarasti, o vartotojai praktiškai nepajus sistemos sutrikimo.

IMŪVIS bus pasiekiama naudojant bet kurią interneto naršyklę. Naudoti interneto naršyklę yra žymiai paprastesnis būdas ofiso darbuotojams - darbo vietoje nėra diegiama programinė įranga, jos nereikia prižiūrėti bei administruoti. Tuo tarpu miškuose, dažnu atveju nėra interneto ryšio, todėl mobiliems darbuotojams bus diegiama speciali programinė įranga leisianti dirbti "offline" režimu taip pat naudojant interneto naršyklę. Darbui miške reikalinga duomenų dalis bus saugoma pačiame įrenginyje, o vos tik atsiradus interneto ryšiui bus susijungiama su duomenų baze ir duomenys bus atnaujinami.

IMŪVIS sistema apima visas pagrindines miškų urėdijų veiklas – tokias, kaip miško atkūrimas, apsauga, miško naudojimas, prekyba ir kitas. Visoms šioms veikloms sukurti atskiri sistemos moduliai. Taip pat sukurti ir pagalbiniai bei administraciniai moduliai – GIS, administravimui, finansams, teisei ir personalui. IMŪVIS leis ne tik vieningai suvesti duomenis ir analizuoti juos Lietuvos mastu, bet ir vieningai planuoti veiklas, bei sekti ir vertinti planų vykdymą. Atliktos integracijos su išorinėmis sistemomis - tokiomis, kaip „Miško skaita”, Apvaliosios medienos elektroninės prekybos sistema (AMEPS), Lietuvos hidrometeorologijos sistema, miškų urėdijų buhalterinėmis programomis.

Pradėjus veikti IMŪVIS bus sutaupyta daug administracinių kaštų, atsisakyta neproduktyvios biurokratinės veiklos. Tačiau tai tik higiena – tvarkingai kaupiant ir apjungiant visus duomenis iš susijusių šaltinių, analizę pritaikant racionaliems sprendimams ir vystymui atsiranda galimybės kurti „išmanųjį miškų valdymą”, kurio pagalba savo 33% procentais miškų galėtume tikrai didžiuotis visame pasaulyje. Bet tai jau sekantis žingsnis – tikėtina visai netolimas.