Pieejama tikai Lietuviešiem

MEDIENVEŽIŲ AUTOMOBILIŲ VAIRUOTOJŲ

VARŽYBŲ TAISYKLĖS „ENAX“ TAUREI LAIMĖTI

 

Varžybos vyks 20d.

Prizai – I vieta 300 Eur, II vieta 200 Eur, III vieta 100 Eur

 

BOKŠTO STATYMAS

Septynios apie 40 cm skersmens medienos atpjovos dedamos viena ant kitos taip formuojant bokštą. Startuoti leidžia teisėjas. Prieš pradedant startuoti kranas sulankstomas ir padedamas priekaboje. Kiekvienas dalyvis prieš pradėdamas varžytis medienos nuopjovas, automobilio krano zonoje gali padėti kur nori.

Vertinimas

Rungties trukmė 10 minučių. Jei bokštas pastatomas iki 10 minučių, dalyvis gauna 810 taškų.

Jei dalyvis bokštą pastato per trumpesnį laiką, jam už kiekvieną sekundę skiriami 2 papildomi taškai

Už kiekvieną medienos atpjovą, kuri per 10 minučių neužkeliama į bokštą, dalyvis baudžiamas 30 taškų bauda.

Lietuvos medienvežių automobilių vairuotojų varžybos

Protokolas

Bokšto statymas

Starto numeris:___ Vardas, pavardė:_________________________

 Rungties laikas 10 min =

810 Taškų

 Visas rungties laikas: ............. min. ............... sek.
 Baudos taškai už kiekvieną neuždėtą atpjovą 10 minučių bėgyje:

  Skaičius ............. /30 taškų

+ ....................
 Priedas 2 taškai už kiekvieną sekundę iki 10 min:

  Laikas ..................sek. / 2 taškai

- ....................
 Surinkti taškai: ...................... taškai
 Vieta:

Teisėjas: __________________________________

Vertintojas: __________________________________

Laikas:

MEDIENOS PAKROVIMAS IR IŠKROVIMAS

Pradedant rungtį automobilio kranas visiškai sulankstomas ir pastatomas platformoje. Teisėjas rankos mostu leidžia dalyviui startuoti. Varžybų dalyvis pradeda krauti medieną į sunkvežimio priekabą. Dviejose, skirtingose automobilio pusėse atitinkamai guli 20 apvaliosios medienos sortimentų (5 m ilgio, 18-20 cm skersmens viduryje). Sortimentai privalo būti sukraunami į priekabą ir iškraunami rietuvėje. Rietuvės vieta pažymima. Rungties laikas stabdomas tuomet kai mediena iškraunama ir automobilio kranas visiškai sulankstomas ir pastatomas priekaboje.

Vertinimas

  • Idealus rungties laikas yra 12 minučių. Įveikus rungtį per 12 min. dalyviui skiriama 2160 taškų. Už kiekvieną sekundę iki 12 min. skiriama 3 papildomi taškai, už kiekvieną viršytą sekundę virš 12 min. dalyvis baudžiamas 3 baudos taškais.
  • Maksimalus rungties laikas yra 25 minutės. Jei rungtis neįveikiama per 25 min. dalyvis už šią rungtį taškų negauna.
  • Už kiekvieną rungų ar kitų mašinos dalių lietimą išorinėje pusėje kraunama mediena ir kranu dalyviui skiriama 100 baudos taškų.
  • Jei kraunant medienos gaminius jie pamirštami ir nepakraunami, dalyviui skiriam 100 baudos taškų už kiekvieną sortimentą.
  • Jei sukrovus medienos rietuvę, atskiri sortimentai išsikiša daugiau nei 15 cm iš bendro rietuvės galinio ploto, už kiekvieną sortimentą dalyviui skiriama 45 baudos taškai.
  • Jei iškrovus sortimentus ir suformavus rietuvę atskiri sortimentai pažeidžia rietuvės žymėjimo ribas už kiekvieną tokį sortimentą dalyviui skiriama 45 baudos taškai.

Lietuvos medienvežių automobilių vairuotojų varžybos

Protokolas

Medienos pakrovimas ir iškrovimas

Starto numeris:___   Vardas, pavardė:_________________________

Idealus laikas: 12 min.                 2160 taškų

Maksimalus laikas: 25 min.           Viršinus laiką 0 taškų

 Idealus laikas +/- laikas (3 taškai/sekundė.)  - ............ taškai

 + ............ taškai

 Medžių palietimas mašina ar kranu:

 Kartai ............./150 taškų

 - ....................
 Mašinos dalių lietimas kranu ar kraunama mediena:

 Kartai ............./100 taškų

 - ....................
 Nepakrauti sortimentai

 Kiekis............./100 taškų

 - ....................
 Sukrautų ir išsikišusių sortimentų skirtumas daugiau nei 15 cm:

 Kartai ............./45 taškai

 - ....................
 Sortimentai pažeidę pažymėtą rietuvės vietą:

 Kartai ............./ 45 taškai

 - ....................
 Spalvomis pažymėti sortimentai sukrauti ne vietoje:

 Kartai ............./45 taškai

 - ....................
 Iš viso taškų:  - ....................
 Viršytas maksimalus 25 min. laikas:

0

 Užimta vieta:

Teisėjas: __________________________________

Vertintojas: __________________________________

Laikas: