„Medžio pjovimo“ STIHL varžybos

„MEDŽIO PJOVIMO“ VARŽYBOS KAUNO RAJONO MERO V. MAKŪNO TAUREI ir STIHL PJŪKLAMS LAIMĖTI

Varžybos vyks 20d.

I VIETA – PJŪKLAS STIHL 261

II ir III VIETA – PJŪKLAS STIHL 180

BENDROS „MEDŽIO PJOVIMO“ VARŽYBŲ RENGIMO TAISYKLĖS

1.1. Dalyvis ir grandininis pjūklas

1.1.1. Dalyvis

Nors šiose taisyklėse minimas žodis „dalyvis“, suprantama, kad varžybose gali dalyvauti tiek vyrai, tiek moterys – svarbu dalyviai turėtų medkirčio kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir būtų atestuoti iš darbų saugos.

Be grandininio pjūklo, kuris turi būti tvarkingas, varžybų dalyvis turi teisę naudoti kitus įrankius, kurie paprastai naudojami medienos ruošos darbuose (pleištas, kirvis, vertimo mentelė ir t.t.).Pjūklo markė nesvarbu.

Varžybų dalyviams neleidžiama naudoti jokių specialiai pažymėtų priemonių, pvz., pažymėtų pirštinių. Dalyviai turi naudoti apsauginius medkirčio drabužius ir priemones: miško pjovėjo batus, apsaugines kelnes, švarką, šalmą su akių ir ausų apsauga, pirštines. Paprasti akiniai nėra akių apsauga. Visos medkirčių naudojamos priemonės turi būti su ženklu CE.

Draudimu nuo nelaimingų atsitikimų dalyviai turi pasirūpinti patys, taip pat jie su savimi turi turėti asmeninę pirmos pagalbos vaistinėlę.

1.1.2. Grandininis pjūklas

Grandininis pjūklas turi būti tokio tipo, kuris naudojamas profesionaliam darbui miške. Jo visa įranga turi būti standartinė be jokių matomų konstrukcinių pakeitimų. Pjūklą, juosta ir grandinę, prieš varžybas apžiūri teisėjai. Grandinės pjaunančiojo danties ilgis turi būti ne mažesnis nei 3 mm. Transportavimo ir judėjimo iš vienos vietos į kitą varžybų plote metu, visų pjūklų grandinės turi būti uždengtos apsauginiu gaubtu.

Ant pjūklo gali būti tik gamyklinės atžymos. Jokios atžymos ar papildoma įranga, pjovimo krypčiai nustatyti, nei ant pjūklo, nei ant pjovimo juostos neleidžiamos. Varžybų dalyvis startuoti gali tik tada, kai jis savo parašu patvirtina, jog naudoja standartinį pjūklą. Už bet kokius pastebėtus pjūklo, juostos ar grandinės neatitikimus komisija gali dalyvį diskvalifikuoti net ir varžybų eigoje.

Prieš varžybas (varžybų eigoje) tikrinama:

   • Grandinės stabdys;
   • Grandinės pjovimo danties ilgis;
   • Pjovimo juostos tvirtinimo varžtų ilgis;
   • Juostos tvirtinimo veržlių būklė;
   • Pjūklo atitikimas gamintojo standartams.

Rungtynių metu dalyvis visas rungtis turi atlikti tuo pačiu pjūklu. Prieš varžybas visi pjūklai, taip pat ir atsarginis (jei komanda tokį turi), patikrinami ir paženklinami. Atsarginis pjūklas gali būti panaudotas tuo atveju, kai dalyvio pjūklas sugenda. Jei per 5 min. dalyvis variklio neužveda, rungties teisėjas gali leisti panaudoti atsarginį pjūklą. Atskirais atvejais leidimą suteikia Vyriausioji žiuri komisija.

1.2. Protestas

Jeigu rungtynių dalyvis nesutinka su teisėjo sprendimais, jis gali raštu kreiptis į Vyriausiąją žiuri komisiją. Protestas turi būti įteiktas per 30 min. nuo to momento, kai dalyvis gavo varžybų protokolo kopiją. Vyriausios žiuri komisijos sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas. Dėl netinkamo medžio, dalyvis gali pateikti protestą po medžių apžiūros.

1.3. Saugumo nuostatos

1.3.1. Rungtynių vietos atitvėrimas

Rungtynių vieta atitveriama ir į ją gali įeiti tik Vyr. žiuri komisijos nariai, atskirų rungčių teisėjai, asistentai, rungtynių dalyviai, spaudos atstovai (su palyda). Komandos vadovas gali įeiti į aikštelę tik pakvietus Vyr. žiuri komisijai.

1.3.2. Darbo sauga

http://baltijosmiskai.lt/administrator/index.php?option=com_content&id=0&tmpl=component&task=preview

Bendrų darbo apsaugos taisyklių pažeidimai (1 lentelė) fiksuojami nuo varžybų dalyvio pasirodymo aikštelėje. Baudos taškai toje pačioje rungtyje gali būti skiriami tiek kartų, kiek padaryta pažeidimų, pvz., skaičiuojami žingsniai judant grandinei.

1 lentelė. Baudos taškai už bendrus taisyklių pažeidimus

Pažeidimai
Baudos taškai
Rungtis
I
1. Įėjimas į rungtynių aikštelę be leidimo 50
2. Darbas be pirštinių, apsauginės avalynės ar kitų rankų, kojų, akių, ausų apsaugos priemonių 20
3. Neteisingas pjūklo užvedimas (1 pav.) 30
4. Priešlaikinis startas 20
5. Grandinės lietimas ranka kai veikia pjūklo variklis 50
6. Vaikščiojimas kai pjūklo grandinė sukasi 20
7. Pjūklo neužvedimas per 5 min. 30
8. Pjūklo laikymas viena ranka kai sukasi grandinė 20
9. Sužalojimas kai nereikia medicininės pagalbos 20
10. Sužalojimas kai reikia medicininės pagalbos 50
11. Pirmos pagalbos reikmenų trūkumas Pasirodymas negali vykti

Pastaba: * Šioje rungtyje dalyvis turi būti su apsauginėmis kelnėmis ir batais.

** Trečią kartą startavus prieš laiką dalyvis diskvalifikuojamas šioje rungtyje.

Netinkamas                                                        Tinkamas

1 pav. Variklio paleidimas

Konkretūs bendrų darbo taisyklių pažeidimai yra nurodomi protokole, pažymint pažeidimo tipą ir kiek kartų tas pažeidimas buvo pakartotas.

Varžybų organizatorius turi imtis visų priemonių, kad užtikrintų darbo saugumą varžybų metu, bet organizatorius neatsako už nelaimingus atsitikimus besiruošiant pasirodymui ar pasirodymo metu, dėl kurių kalti patys varžybų dalyviai arba jų blogi įrankiai.

1.3.3. Priemonės nelaimingų atsitikimų atveju

Varžybų metu dalyviui patyrus traumą ar sunegalavus, apie jo tolesnį dalyvavimą varžybose sprendžia gydytojas ir vyr. žiuri komisija. Vyriausioji žiuri komisija, komandos vadovui sutikus, duoda varžybų dalyviui teisę tęsti pasirodymą arba jį nutraukia. Jeigu komandos vadovas reikalauja, kad sužeistas varžybų dalyvis tęstų pasirodymą, jis bus atsakingas už visas pasekmes varžybų dalyvio sveikatai.

1.3.4. Kritinių situacijų pašalinimas

Varžybų organizatorius pasirūpina padėjėjais ir įranga galimų kritinių situacijų varžybų metu pašalinimui (įstrigusių pjovimo juostų atlaisvinimui, nupjautų pakibusių medžių nuleidimui ir t.t..).

1.3.5. Elgesys

Varžybų dalyviai turi laikytis taisyklių ir instrukcijų, pagarbiai elgtis su techniniu personalu, savo kolegomis varžybų dalyviais, teisėjais ir Vyriausiąja žiuri komisija. Nuostatas pažeidę dalyviai, Vyriausiosios žiuri komisijos sprendimu gali būti diskvalifikuoti.

Po atliktos rungties dalyvis ir komandos vadovas gali tik stebėti teisėjų atliekamus matavimus.

1.4. Teisėjavimas

Teisėjus atrenka, treniruoja, instruktuoja organizatoriai. Dalyvių padėjėjai ar komandų vadovai gali būti tik stebėtojai.

Visų penkių rungčių startams duodama vienoda komanda (2 pav.). Prieš kiekvieną pasirodymą dalyvis turi teisę susikaupti (maks. 1 min.), taip pat turi patvirtinti (pvz., galvos linktelėjimu) kad jis pasiruošęs startuoti.

"Pasiruošt“                                              „Start“

2 pav. „Starto“ komandos davimas

Nė vienoje rungtyje nei dalyvis, nei jo naudojama įranga negali prieš startą kirsti linijos (3 pav.).

                    Starto linija

3 pav. Padėtis prieš startą.

Teisėjų grupės turi būti gerai susipažinusios su varžybų taisyklėmis, matavimo tvarka ir prietaisais. Dalyvis gali sekti matavimo darbus, tačiau negali jų komentuoti. Teisėjai stebi ir vertina dalyvio atliktą pratimą, naudotus metodus ir jų saugumą.

1.5. Matavimo taisyklės

1.5.1. Laiko matavimas ir matavimo prietaisai

Jeigu rungties taisyklėse nėra kitaip parašyta, laiko matavimai yra vykdomi mažiausiai dviem chronometrais, suapvalinant 0.01 sekundės tikslumu. Gaunamos reikšmės įrašomos į protokolą. Skaičiavimo grupė apskaičiuoja vidutinę reikšmę ir suapvalina rezultatą iki artimiausios sekundės.

Pvz.: 10,51 sek. bus suapvalinta iki 11 sek.

10,50 sek. bus suapvalinta iki 11 sek.

10,49 sek. bus suapvalinta iki 10 sek

Pvz.: reikalingas aukščių skirtumo, tarp pagrindinio pjūvio ir apatinio išpjovos pjūvio, matavimo tikslumas yra 1 mm. Dydis 21.3 mm protokole bus užrašytas kaip 21 mm.

Pvz.: medžio vertimo krypties nukrypimo nuo nustatytos krypties, matavimo tikslumas yra 1 cm. Dydis 12.9 cm turi būti užrašytas protokole kaip 13 cm.

Kai dydis yra tarp dviejų sveikų reikšmių apvalinama į aukštesniąją reikšmę.

Pvz.: kai rezultato nukrypimo dydis 12,5 cm, jis bus užrašytas kaip 13 cm.

Kampų matavimai laipsniais yra vykdomi 3600 sistemoje.

1.5.2. Protokolas

Kai visi matavimai ir faktiškas laikas (protokolo užpildymo laikas) įrašyti į protokolą, teisėjai pasirašo ir įteikia varžybų dalyviui jo kopiją. Padėjėjas atneša protokolo originalą į skaičiavimo grupę.

1.6. Pasirodymų vertinimas

Varžybų dalyvių pranašumas yra nustatomas jų pasirodymo rungtyje pagrindu. Kiekvieno varžybų dalyvio pasirodymas yra vertinamas įskaitiniais arba baudos taškais. Įskaitiniai taškai yra skiriami už atlikimo laiką ir už darbo tikslumą bei kokybę. Baudos taškai yra skiriami už darbo saugos taisyklių pažeidimus ir už medienos sužalojimą. Baudos taškai yra atimami iš bendro taškų, gautų už ankstesnius pasirodymus skaičiaus tol, kol lieka 0 taškų.

Nugalėtojo išaiškinimas esant vienodam surinktų taškų kiekiui:

- Jeigu du rungtyniaujantieji per visas varžybas surinko vienodą taškų skaičių, laimės tas, kuris gavo mažiau baudos taškų;

Rungtis.Medžio pjovimas

2.1.1. Aikštelės ir medžių rungčiai paruošimas

Aikštelė turi būti lygigiu atstumu nuo pjaunamų medžių (ne arčiau kaip dvigubo medžio aukščio spinduliu, 4 pav.), paruošiama vieta žiūrovams, varžybų dalyviams, aptarnaujančiam personalui, maitinimo įstaigoms ir pan.

4 pav. Pavojinga zona

Pjovimo aikštelėje pjooje vietoje su maksimaliu 100 nuolydžiu, o medžiai apytiksliai vienodo aukščio ir skersmens. Pjovimo aikštelės ribose pašalinami visi trukdantys pjovimui medžiai, krūmai, paruošiami keliai nupjautų medžių išgabenimui ir t.t. Už aikštelės ribų, sauvimui parenkamų medžių skaičius turi truputį viršyti varžybų dalyvių skaičių. Medžių skersmenų skirtumai krūtinės aukštyje (D1.3 m ) neturėtų būti didesni kaip 4 cm. Vidutinis medžių skersmuo su žieve krūtinės aukštyje gali būti nuo 28 cm iki 38 cm (vidutinį storį pasirenka varžybų organizatoriai). Jeigu įmanoma, skersmuo numatomoje pjūvio vietoje taip pat turėtų būti daugmaž vienodas. Medžių pasvirimas neturi viršyti 20, o laja negali būti ryškiai ekscentriška. Medžiai varžyboms paprastai atrenkami natūraliame miške, o siekiant juos apsaugoti nuo išvertimo ar nulaužimo, aikštelėje gali būti palikta ir daugiau medžių, tačiau turi būti bent iš vienos pusės laisva zona pjaunamam medžiui nuversti.

Esant nepalakioms meteorologinėms sąlygoms (vėjas, blogas matomumas ir pan.) galutinį sprendimą ar vyks varžybos priima Vyr. žiuri komisija. Tada dalyviai negali reikšti protestų dėl sudėtingų darbo sąlygų.

Atskirais atvejais organizatoriai gali medžio pjovimo rungtį vykdyti aikštelėje. Tokiais atvejais reikia papildomai dalyvius informuoti apie pasikeitusią situaciją, paaiškinti ar pademonstruoti rungties eigą.

Medžiai dalyviams parenkami burtų keliu. Po to dalyviams skiriamas laikas (iki 30 min.) apžiūrėti, įvertinti ir, jeigu medis jų nuomone neatitinka reikalavimų, pareikšti protestą. Jei pjovimo metu paaiškėja nematomi medžio defektai, pvz. puvinys, viršijęs leistinas normas, dalyvis varžybų pabaigoje pjauna atsarginį medį, turintį mažiausią numerį.

Ant kiekvieno medžio užrašomas numeris ir 130 cm nuo šaknies kaklelio (krūtinės aukštyje) pažymima linija (5 pav.). 110 cm žemiau krūtinės aukščio (20 cm virš šaknies kaklelio), padaroma žymė, nurodanti maksimalų pagrindinio pjūvio aukštį.

5 pav. Medžio žymėjimo ir pjovimo parametrai

2.1.2. Pjovimo operacijos atlikimas

Pakvietus teisėjui, rungtynių dalyvis įeina į pjovimo aikštelę su savimi atsinešdamas grandininį pjūklą ir pagalbines priemones (pleištus, kirvį, vertimo mentelę ir t.t.). dalyvį gali lydėti jo pagalbininkas ar treneris. Teisėjas parodo medį, kurį turi nupjauti varžybų dalyvis, ir pagrindinę medžio vertimo kryptį. Varžybų dalyvis turi teisę pats nustatyti tikslią medžio vertimo kryptį 450 sektoriuje į abi puses nuo nurodytos pagrindinės krypties. Dalyvis gali gauti atsakymus į jam rūpimus klausimus. Jei dalyvis per 2 min. nenustato medžio vertimo krypties, ją nurodo teisėjas.

Varžybų dalyvis 15 m atstumu nuo pjaunamo medžio, įsmeigia arba parodo kur įsmeigti nusmailintą 1,5 m ilgio 4x4 cm storio gairelę. Gairelė nurodo medžio vertimo kryptį (4 pav.).

6 pav. Medžio vertimo kryptis

Matavimui palengvinti, padėjėjai įkala du 50 cm pagalbinius kuoliukus 1 m atstumu iš abiejų gairelės pusių. Jei 1 m atstumu įkalti kuoliuko neįmanoma, pvz., trukdo kelmas, tai kuoliukas statomas kitoje vietoje, o protokole užrašomas atstumas iki gairelės. Tuo laiku medkirtys gali galutinai pasiruošti darbo vietą apie kertamą medį.

Varžybų dalyvis, laikydamasis saugumo reikalavimų, turi nuversti medį tiksliai nurodyta kryptimi. Teisėjui leidus, rungtynių dalyvis užveda grandininį pjūklą, pašildo variklį ir padeda jį bei pagalbinius įrankius šalia savęs ant žemės, starto vietoje. Dalyvis susikaupia ir parodo teisėjui (linkteli galva) kad jis pasiruošęs rungčiai. Davus ženklą ''start'' varžybų dalyvis pradeda savo pasirodymą, o su įrankiais elgiasi taip, kaip jam tinkama. Varžybų dalyvis savo pasirodymui turi 5 minutes, įskaitant kamblinių sustorėjimų pašalinimą tam, kad išvengtų drūtgalio pleišėjimo. Laikas yra matuojamas dviem laikmačiais nuo ''start'' signalo iki to momento, kai medis paliečia žemę. Prieš medžiui nukrentant ant žemės, pjovėjas, stebėdamas virstantį medį, turi atsitraukti į vieną iš saugumo zonų (7 pav.), sustabdyti motorą ir likti toje vietoje tol, kol teisėjai užfiksuos jo atsitraukimo kryptį ir atstumą. Jei pjaunamas medis pakeičia virtimo kryptį, dalyvis turi tai įvertinti ir saugiai atsitraukti.

7 pav. Teisingas pasitraukimas nuo virstančio medžio

Bendras 660 taškų skaičius už šį pasirodymą yra skiriamas tokiu būdu:

Pjovimo laikas turi būti pažymėtas pjovimo protokolo 1-ame punkte. Jeigu sugaištas laikas yra lygus arba mažesnis už 3 min., dalyvis gauna 60 taškų. Už laiką nuo 3 iki 4 minučių, 60 taškų suma mažinama tiek balų, kiek sugaištama daugiau sekundžių. Jeigu laikas yra lygus arba didesnis už 4 minutes, varžybų dalyvis taškų už laiką negaus (skaičiuojami balai už kitus kirtimo parametrus). Jeigu pasirodymas trunka daugiau kaip 5 minutes, varžybų dalyvis negaus nė vieno taško už pjovimo tikslumą.

Medžio vertimo tikslumas turi būti pažymėtas protokolo 2-ame punkte. Tikslumas matuojamas horizontalia kryptimi nuo varžybų dalyvio įkaltos gairelės statmenai kamienui (8 pav.).

8 pav. Medžio nukrypimo nuo gairelės matavimas

Matavimas vykdomas nuo gairelės centro iki kamieno centro (9 pav.), gautą dydį suapvalinant iki artimiausio sveiko centimetro. Maksimalus 400 taškų skaičius yra skiriamas už 0 centimetrų nukrypimą. Už kiekvieną nuokrypio centimetrą yra atimamas 1 taškas. Jeigu nukrypimas yra 400 cm ir daugiau, skiriama 0 taškų, kaip nurodyta 2 lentelėje.

9 pav. Medžio vertimo tikslumo matavimas

2 lentelė. Taškai už vertimo tikslumą

Vertimo tikslumas
Nukrypimas cmTaškaiNukrypimas cmTaškai
04009391
139910390
239811389
339712388
439613387
539514386
639415385
739316384
8392ir t.t.

Įpjovos gylis turi būti pažymėtas 3-iame protokolo punkte. Įpjovos gylis matuojamas 1 cm tikslumu be žievės, centrinėje išpjovos vietoje, matavimo liniuote (10 pav.).

10 pav. Įpjovos gylis

Įpjovos gylio dydis turi būti užrašytas ant kelmo. Jeigu įpjovos gylis yra 7 - 12 cm, varžybų dalyvis gauna maksimalų 20 taškų skaičių. Už nukrypimus taškai suteikiami taip, kaip nurodyta 3 lentelėje.

3 lentelė. Taškai už įpjovos gylį

Įpjovos gylis, cmTaškai
<3 arba >160
4 155
5 1410
6 1315
7 - 1220

Išpjovos kampas turi būti pažymėtas 4-ame protokolo punkte. Kampas yra matuojamas išpjauto medžio gabalo vidurinėje dalyje, naudojant optinį goniometrą 30 minučių tikslumu (11 pav. a). Jeigu išpjovą tenka taisyti, tai martuojamas pirminis išpjovos variantas. Tais atvejais, kai pjūvio linija užapvalinta, galima daryti 2 matavimus ir išvesti aritmetinį vidurkį (11 pav. b)

A                                                        B

11 pav. Išpjovos kampas

Matavimai turi būti užrašyti suapvalinant iki artimiausio sveiko laipsnio. Jeigu kampas yra tarp 450 - 550, dalyvis gaus 60 taškų. Esant nukrypimams taškai skiriami taip, kaip nurodyta 4 lentelėje. Išpjovos kampo reikšmė užrašoma ant kelmo

4 lentelė. Taškai už išpjovos kampą

/tr>
Įpjovos kampas,laipsniaisTaškai
<= 39 arba =>610
40 6010
41 5920
42 5830
43 5740
44 5650<
45 - 5560

Užtūros plotis turi būti pažymėtas 5-ame protokolo punkte. Plotis yra matuojamas ant kelmo slankmačio pagalba 0.1 mm tikslumu (12 pav.).

12 pav. Užtūros plotis

Matavimai turi būti užrašyti suapvalinant iki sveikos milimetro dalies. Matavimai yra vykdomi horizontalia kryptimi nuo priekinio pjūvio krašto plačiausioje ir siauriausioje vietose. Abu matavimai įrašomi į protokolą ir užrašomi ant kelmo. Varžybų dalyviui bus suteikti taškai pagal matavimo rezultatus, kurie duoda mažiausią taškų skaičių. Už užtūrį maksimaliai skiriama 60 taškų, kai minimalus ir maksimalus plotis yra tarp 25 mm ir 35 mm. Už nukrypimus taškai skiriami taip, kaip nurodyta 5 lentelėje.

5 lentelė. Taškai už užtūrio plotį

Užtūrio plotis, mmTaškai
<= 10 arba = > 500
11 494
12 488
13 4712
14 4616
15 4520
16 4424
17 4328
18 4232
19 4136
20 4040
21 3944
22 3848
23 3752
24 3656
25 - 3560

Aukščių skirtumai tarp pjovimo linijos ir apatinės įpjovos turi būti pažymėti 6-ame protokolo punkte. Aukščių skirtumas tarp vertimo pjovimo linijos ir horizontalaus apatinio įpjovos pjūvio yra matuojamas slankmačiu, vertikalia kryptimi aukščiausiame ir žemiausiame vertimo pjūvio taške 0.1 mm tikslumu (13 pav.).

13 pav. Aukščių skirtumai

Matavimai turi būti užrašyti suapvalinti iki sveikos milimetro dalies. Mažiausia ir didžiausia reikšmės yra įrašomos į protokolą. Taškai varžybų dalyviui bus suteikti pagal tą matavimo rezultatą, kuris duos mažesnį taškų skaičių. Maksimaliai yra duodama 60 taškų, jeigu aukščio skirtumai yra tarp 20 ir 35 mm. Esant nukrypimams, taškai yra skiriami taip, kaip nurodyta 6 lentelėje.

6 lentelė. Taškai už aukščių skirtumą

Aukščių skirtumas, mmTaškai
< = 8 arba > = 470
9 465
10 4510
11 4415
12 4320
13 4225
14 4130
15 4035
16 3940
17 3845
18 3750
19 3655
20 - 3560

Baudos taškai yra skiriami tokiais atvejais:

Ankstyvas startas - bauda 20 taškų. Per aukštas kelmas. Aukštis yra matuojamas 1 cm tikslumu nuo žymės krūtinės aukštyje iki vertimo pjūvio viršutinio krašto – jis neturi viršyti 1,10 m (14 pav.). Už per aukštą kelmą skiriama 100 baudos taškų.

14 pav. Kelmo aukštis

Dėmesio! Jeigu nupjaudami priešakninius išplatėjimus pažeisite spalvinį žiedą, tai nebus vertinama kaip klaida.

Suskilęs drūtgalys. Didžiausias drūtgalio atplaišos ilgis matuojamas liniuote arba matavimo juosta 1 cm tikslumu (15 pav.).

15 pav. Suskilęs drūtgalys

Jeigu yra keli plyšimai, tai matuojamas pats ilgiausias.

Baudos taškai skiriami pagal 7 lentelę.

7 lentelė. Baudos taškai už drūtgalio skilimą

Ilgis, cmBaudos taškaiIlgis, cmBaudos taškai
<= 5014-1514
6-71016-1715
8-91118-1916
10-111220-2117
12-131322-2318
ir t.t.

Neteisingas atsitraukimas nuo medžio (t.y. pasitraukimas ne į saugos zoną) yra matuojamas (kai to reikia) specialiai padarytu prietaisu. Fiksuojamas taip pat ir vėlyvas pasitraukimas, t. y. medžiui palietus žemę. Bauda 20 taškų.

Neleistini žymėjimai - 50 baudos taškų. Draudžiama naudoti bet kokias papildomas priemones ir atlikti žymėjimus, pvz., ant pjovimo juostos. Taip pat negalima grandine bei atraminiu sektoriumi daryti jokių atžymų (išskyrus atvejus kai atžyma lieka natūraliai pjaunant) ant medžio (16 pav.).

15 pav. 16 pav. Neleistinas žymėjimas ant medžio

Bendrų darbo saugos taisyklių (pagal 1 lentelę) pažeidimai turi būti pažymėti 11 - 18-ame protokolo punktuose. Pagal 1 lentelės 6-tą punktą judėjimas vyksta tada, kai pėda yra pakelta nuo žemės, o besisukanti grandinė nesiliečia su medžiu

Jeigu pasirodymo metu pjūklo juosta įstringa medyje ir dalyvis nesugeba sureguliuoti situacijos per 5 minutes nuo savo pasirodymo pradžios, medis pakimba ant stovinčio medžio dėl rungtyniaujančio kaltės (teisėjo sprendimu) teisėjai, tuoj pat nutraukia pasirodymą ''stop'' komanda ir nurodo padėjėjams pašalinti pavojingą situaciją. Apie tai turi būti pažymėta 20-ame protokolo punkte. Tokiais atvejais dalyvis už pjovimą taškų negaus.

Jeigu sąlygos varžybų metu visiems dalyviams nevienodos (staigus vėjo stiprumo ir krypties pasikeitimas, puvinys pjūvio vietoje) teisėjas, gavęs Vyriausios žiuri komisijos sutikimą, gali dalyviui paskirti naują medį.

Nusiskundimus dėl drūtgalio puvinio galima pateikti tik tuomet, kai toks puvinys neigiamai paveikia kirtimo kokybę ir dalyvis praranda taškus. Medis laikomas tinkamu, jei užtūros kraštuose yra 3 cm ir daugiau sveikos medienos, o puvinys užima mažiau kaip trečdalį visos užtūros ilgio (17 pav.).

17 pav. Kelminio puvinio matavimas

Surinkus vienodai taškų laimės tas dalyvis, kurio geresnis laikas

Nepamirškite užsiregistruoti www.baltijos miskai.lt ir sėkmės varžantis.