Pernai technikos pirkta mažiau

Rengiantis parodai „Baltijos miškai 2016“

Dr. Remigijus Zinkevičius, ASU

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registro duomenys rodo, kad 2015 m. Lietuvos ūkio subjektai įregistravo tik 12 daugiaoperacinių medkirčių (25 % mažiau negu 2014 m.),35 rąstvežes (5,4 % mažiau) ir 81 savikroves miško priekabas (1,2 %. mažiau). Analizuojamu laikotarpiu buvo įregistruotos tik 3 naujos daugiaoperacinės medkirtės (po vieną Eco Log, Logset ir Ponsse bendrovių), 9 naujos rąstvežės (po 3 John Deere ir Ponsse bei po vieną Komatsu, Eco Log ir Logset bendrovių) ir 37 naujos savikrovės miško priekabos (22 Palms, 6 Kesla, po 2 AFA ir Oniar bei po vienąBMF, Farma, Kronos, KTS bendrovių ir savos gamybos priekabų).

2016 metų sausio 1 d. Lietuvos ūkio subjektai iš viso buvo įregistravę 190 daugiaoperacinių medkirčių, 791 rąstvežę ir 838 savikroves miško priekabas.

Analizuojant daugiaoperacinių medkirčių parką pagal technikos gamintojus matome, kad Lietuvos ūkio subjektai dažniausiai renkasi John Deere (Timberjack) bendrovės - iš viso 7 vnt. (58,3 % nuo visų apžvelgiamu laikotarpiu įregistruotų daugiaoperacinių medkirčių) arba Komatsu 2 vnt. (16,7 % ) medienos ruošos mašinas.

Medienos ištraukimo technikos grupėje tarp Lietuvos ūkio subjektų populiariausios buvo John Deere (Timberjack) bendrovės mašinos (iš viso 13 vnt. (3 naujos) arba 28,1 % nuo visų įregistruotų rąstvežių). Kitų Lietuvos ūkio subjektų įregistruotų rąstvežių seka: Ponsse - iš viso 8 vnt. (3 naujos) arba 22,9 %.), Komatsu - iš viso 6 vnt. (1 nauja) arba 17,1 %, Eco Log - 2 vnt. (1 nauja) arba 5,7 %, Gremo, Logset ir Rottne - po 1 vnt. arba 2,9 %.

Apžvelgiant savikrovių miško priekabų parką pagal technikos gamintojus matome, kad Lietuvos ūkio subjektai dažniausiai renkasi Palms - iš viso 30 vnt. (22 naujos) arba 37 % nuo visų parduotų medienos ištraukimo mašinų. Kitų Lietuvos ūkio subjektų įregistruotų savikrovių miško priekabų seka: savos gamybos - iš viso 26 vnt. (1 nauja) arba 32,1 %, Kesla - iš viso 8 vnt. (6 naujos) arba 9,9 %, AFA - iš viso 4 vnt. (2 naujos) arba 4,9 Į, Patu - iš viso 3 vnt. (naujų nebuvo) arba 3,7 %, BMF, Farma, Oniar, Vreten, Weimer - po 2 vnt. (po 1 naują BMF ir Farma) bei 2 naujos Oniar arba 2,5% ir FMV, FTG Baltic, Kronos, KTS, Moheda bei More Maskiner - po 1 vnt. (po 1 naują Kronos ir KTS) arba 1,2 % nuo visų parduotų.